+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ساعت 10:53  توسط پویا | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ساعت 10:51  توسط پویا | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ساعت 10:48  توسط پویا | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ساعت 10:47  توسط پویا | 
یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ساعت 9:18  توسط پویا |